Onsdag d. 29. januar kl. 18:30 hos LB Forsikring Kompagnistræde 39 skal vi tale om “Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI” af Paul Daugherty and H. James Wilson (2018, 264 sider).

Bogen giver sit bud på hvordan organisationer kan omstille sig og beskriver herunder 6 typer af hybrid AI som en organisation bør favne.

AI udviklingen spås af nogle til at blive den næste industrielle revolution eller den nye elektricitet (Ng 2017). Kunstig intelligens forventes ikke kun at påvirke teknologisk og økonomisk performance, men også fundamentalt at påvirke måden vi tænker, handler og interagerer med hinanden og maskiner på (Gomez et al. 2018).

Et eksempel på et projekt som skaber evidensbaseret viden omkring de måder AI påvirker og ændrer menneskelig adfærd på, men også hvilke teknikker, der er mest effektive og hensigtsmæssige ift. at påvirke adfærd er IBMs Human Behaviour Change Project .

Og selv om AI ér et hypet begreb, er det også virkelighed. AI bidrager til at gøre soft- og hardware produkter intelligente, radikalt forandre dataanalyse og måden vi interagerer med og opfatter verden på.

Tilsyneladende er der også et behov for en grundlæggende forståelse af AI teknologier blandt bogklubbens læsere, så vi ser frem til næste møde.