Netflix-lammelse. Et kendt fænomen, hvor du bruger en hel aften på at browse titler og kategorier og ender med at føle dig lettere utilfreds med valget.

I Schwartz’ bog fra 2004 viser han den mørke side af for mange valgmuligheder; det han kalder “choice overload”:

Choice overload can make you question the decisions you make before you even make them, it can set you up for unrealistically high expectations, and it can make you blame yourself for any and all failures. In the long run, this can lead to decision-making paralysis, anxiety, and perpetual stress.

Schwartz’ pointer er stadig aktuelle og  har dannet baggrund for mange researchområder lige fra supermarkedsresearch til online dating.

Frem for at fratage individer valgmuligheder helt – eller at gå i den anden, paternalistiske grøft, at tage alle beslutninger på vegne af individet – kan man designe komplicerede beslutningsprocesser, så al ansvar og skyld ikke kun lægges over på den enkelte forbruger eller borger. Et kendt, men også omdiskuteret, eksempel er organdonation. Lande hvor borgere skal afmelde sig viser 25-30% højere antal donorer i modsætning til lande hvor borgere aktivt skal give samtykke.

Kunsten at vælge – og stå ved sine beslutninger

Den endelige konklusion er, at man som forbruger og menneske må stille sig tilfreds med, at man aldrig kan foretage et perfekt valg, og at man aldrig kan træde i den samme flod to gange. Og at man må prioritere sin tid; hvornår skal man træffe en beslutning baseret på et løst grundlag, og hvornår er det vigtigt at grave dybere.

 

Find bogen:

2016 udgaven kan fås hos bl.a. Saxo: https://bit.ly/2Q4IXfY

Find bogklubben

Bog: “The Paradox of Choice – Why more is less”
Forfatter: Barry Schwartz
Tid: 13. juni 2019, kl. 18.30
Sted: TBA

Skriv gerne en kommentar nedenfor, hvis du regner med at deltage.